Index of /bolidozor/svakov/SVAKOV-R11/snapshots/1970